PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: SPORT VISION PODARJA DARILNI KARTICI V VREDNOSTI 30€.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator SPORT VISION D.O.O., Šmartinska 152, Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro: NOVOLETNA NAGRADNA IGRA (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 31.12.2020 do 10.01.2021. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Sport Vision.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki poteka na Instagram strani https://www.instagram.com/sportvisionslovenija/ in Facebook strani https://www.facebook.com/sportvisionslovenija/, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

 3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Vsak posameznik lahko sodeluje z enim Instagram oziroma Facebook profilom samo enkrat.

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na Instagram strani všečka objavo, sledi sportvisionslovenija ter v komentar označi dve osebi ali na Facebook strani všečka objavo in v komentar napiše svojo novoletno športno zaobljubo. Instagram in Facebook nista nikakor povezana s to promocijsko kampanjo.

Med vsemi, ki bodo do konca dne nagradne igre pravilno sodelovali, bo organizator izžrebal dve osebi, ki bosta prejeli nagrado. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Zmagovalca lahko prejmeta samo eno nagrado.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

 4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

Vrednost ene nagrade je 30,00€. Organizator bo med avtorji vseh objavljenih komentarjev, ki ustrezajo navodilom, v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal dva nagrajenca. Na žrebanju bo prisotna 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. V žrebanje bodo vključeni avtorji vseh komentarjev, ki bodo objavljeni skladno z navodili objavljenimi na www.sportvision-slovenija.com. Ime nagrajenca bo objavljeno na Instagram in Facebook strani Sport Vision.

Nagrajenec mora v roku 3 delovnih dni od razglasitve rezultatov v zasebno sporočilo na Instagramu ali Facebooku sporočiti:
 

ime in priimek:
polni naslov:
davčno številko:

Če nagrajenec tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Nagrajenec mora vse podatke posredovati skladno z navodili organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem  roku ne bo posredoval, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Če nagrajenec ne bo poslal pravilne davčne številke, medtem pa mu bo nagrada že poslana, bo moral akontacijo dohodnine poravnati sam.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

Organizator nagradne igre odvede akontacijo dohodnine od nagrade.

 5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali elektronski pošti na e-naslov online@sportvision-slovenija.com zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

 6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani Sport Vision.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook ali Instagram strani Sport Vision ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,

- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Pravila nagradne igre so dostopna preko Facebook in Instagram strani Sport Vision. Za dodatne informacije lahko pišete na online@sportvision-slovenija.com

 

Ljubljana, 31.12.2020